Conserveren mammoetbotten voor ADC Archeoprojecten

In mei 2019 is er in de IJssel bij Doesburg een mammoetbekken gevonden, en is later ook een klein fragment mammoetschedel naar boven gehaald.

Inmiddels is bekend hoe lang geleden deze mammoet geleefd heeft; de mammoet heeft ongeveer tussen 49.000 en 43.000 jaar geleden in Nederland rond gewandeld. Van het bekken en schedelfragment is een heel klein stukje bot afgezaagd om een datering uit te voeren met behulp van koolstof.

Om het bekken en het schedelfragment voor de toekomst te kunnen bewaren, is het van belang dat deze worden geconserveerd. De botten liggen al duizenden jaren op grote diepte in een vochtige bodem, waardoor ze goed bewaard zijn gebleven. Zodra de botten uit het water komen zijn erg kwetsbaar. Ze drogen uit en vallen uit elkaar. Daarom liggen de botten al enkele maanden in een groot bad bij ADC ArcheoProjecten.

Vorige week zijn de botten opgehaald door Mickel van Leeuwen van InsideOutAnimals. De mammoetbotten zullen zeer langzaam en onder gecontroleerde omstandigheden worden gedroogd en geïmpregneerd zodat de botten niet meer uit elkaar kunnen vallen. Dit proces duurt ongeveer een half jaar. Ook zullen de bekkenhelften, die tijdens de graafwerkzaamheden in drie delen waren gebroken, weer aan elkaar worden gemonteerd. Daarna is het mammoetbekken klaar om eventueel op een mooie plek te worden tentoongesteld voor geïnteresseerd publiek.

In de eerste week van januari nam Mickel van Leeuwen van InsideOutAnimals het mammoetbekken en het schedelfragment mee ter conservering. De botten moeten nat blijven. Daarom werden ze ingepakt met vochtige doeken.

Nederlandse mammoeten

Niet iedereen is ervan op de hoogte maar het IJsseldal is één van de grootste mammoetkerkhoven ter wereld. Je loopt daar eigenlijk over duizenden mammoeten en neushoorns. Maar het ligt allemaal op grote diepte. De Nederlandse bodem barst van de mammoetresten. Vooral waar wordt gebaggerd en diep wordt gegraven komen fossielen aan de oppervlakte. Desondanks worden complete skeletten in Nederland echter nooit gevonden.

De jongste mammoet uit Nederland is gedateerd op 21.000 jaar geleden en er wordt aangenomen dat ze na die tijd ook niet meer in Nederland voorkwamen. Toen de mammoet al uit ons land verdwenen was, wist hij op andere plekken nog te overleven. De jongste mammoetfossielen komen van Wrangel. Dit eiland ligt in de Oost-Siberische Zee, zo’n 200 kilometer ten noorden van de Siberische kust. De ouderdom van deze mammoeten is bepaald op 7000 tot 3900 jaar. Dat wil zeggen dat er nog wolharige mammoeten leefden in de tijd dat de grote piramiden werden gebouwd.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de mammoet uitstierf doordat zijn favoriete leefgebied, de mammoetsteppe, verdween. De huidige toendra’s zijn veel drassiger dan de mammoetsteppe en deze grote beesten konden daar kennelijk niet goed uit de voeten.

 

 
(bron: archeologie.nl)